Der er noget i luften!!!

Et digt af dufte, en aften i august efter en dag hvor solen har modnet kornet så det næsten kan høres. Mosekonen bryg-
ger, og temperaturen er for nedadgå-
ende på vej mod behagelige 20 grader. Med vinduerne på fuldt gab bevæger vi os gennem et landskab, der fuldstæn-
digt domineres af 180 grader himmel, fladt og uendeligt højt på samme tid. Med mellemrum giver terrænet efter og sænker sig i et blidt knæfald, hvor et vandløb skærer sig vej vestover.

Hver gang får det, nærmest per re-
fleks, foden til at lette trykket på spee-
deren et øjeblik, mens spændte blikke sendes op og ned langs det strømmen-
de vand. Grødemængde og vandstand, aflæses hurtigt af det trænede øje for at få et muligt fingerpeg om, hvad der venter længere fremme. En fisk der slår i overfladen, starter laviner af forvent-
ning.

Ligegyldigt hvor og hvornår, så er en ringende fisk en   ........

Mads Ejrnæs • Høyrups Allé 15, st. • 2900 Hellerup • mads@ejrnaes.dk • 4127 7083