Noget tyder på at fisken måske går længere ude end vi er i stand til række med vore flueliner. Endnu en teori til at gøre de øvrige selskab.

Den næste fisk opdager jeg på lang af-
stand. I det klare vand ser man direk-
te til bunden på mange meters dybde, og kigger man lige ned i blikstille, er det praktisk talt umuligt at bestemme, hvor overfladen skiller luft og vand. Fisken røber ikke sin tilstedeværelse lige bag min spinner med store bevægelser eller hidsige udfald. Det er brystfinnernes elfenbenshvide forkanter der fanger min opmærksomhed. Bag dem toner krop-
pens omrids som en diffus skygge mod den mørke bund. Fisken har front direk-
te mod mig, og det gør det svært at be-
dømme størrelsen præcist. Den eneste målestok som i farten fortæller noget, er silhuettens omfang i forhold spinde-
ren.

Hvis jeg kan undgå at bevæge mig for pludseligt, vil der gå endnu nogle dyre-
bare sekunder inden, jeg bliver identi-
ficeret som fjende. Jeg forsøger   ........

Mads Ejrnæs • Høyrups Allé 15, st. • 2900 Hellerup • mads@ejrnaes.dk • 4127 7083