Det er en af de aftener, hvor lyset drager og gør det umuligt at sidde inde. Jeg er på vej ud af byen med ubestemt mål. Bygmarker ligger som søer af oli-
vengrøn fløjl og duver med lange vipper i det bløde aftenlys, mens rapsen kon-
kurrerer i gult, og taber med flere læng-
der til gyvel. Man fornemmer flygtig-
heden i det hele og mærker et stille sting af panik.

Fiskegrejet er med og kommer må-
ske i brug, måske ikke, men ligegyldigt hvad turen byder på, er fiskestangen god at have i nærheden. Med den ved sin side kan man slippe af sted med lidt af hvert, uden at der bliver fældet alt for hård dom over en.

For eksempel kan man tillade sig at sidde og stirre ud over vandet i timevis, uden at omgivelserne tager anstød af det. Man er ude i et ærinde, som af mange nok anses for lidt småtosset men dog fuldt acceptabelt, og vigtigst alt, et ærinde, der åbenlyst for alle har et konkret formål. Kort sagt, man sidder ikke og spilder sin tid med   ........

Mads Ejrnæs • Høyrups Allé 15, st. • 2900 Hellerup • mads@ejrnaes.dk • 4127 7083