Ind i mellem kan jeg ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet, når jeg hører folk højlydt erklære, at de har det bedst, når de selv kontrollerer deres liv. Ikke fordi der er noget latterligt ved dén ambition, hvem vil ikke helst be-
stemme selv. Det, der giver anledning til de lette trækninger, er den åbenlyse understrøm af skråsikkerhed i tonen, der røber at det ikke bare er et fromt ønske, der fremsættes, men snarer en erklæring om, at man allerede mener at være i besiddelse af denne kontrol.

Selv om jeg jævnligt bliver beskyldt for være begavet med en rigeligt veludvik-
let fantasi, har min indbildningskraft al-
drig formået at række ud over bevidst-
heden om, at alt, hvad vi foretager os er underlagt omstændighederne. Om-
stændigheder uden for vores umiddel-
bare rækkevidde, som tegner de over-
ordnede linier der rammer vores liv ind og har afgørende betydning for den kurs, det tager. Ikke forstået sådan, at der ikke er noget at stille op, at man kun kan læne sig tilbage i sædet og hå-
be “filmen” er god. Der er   ........

Mads Ejrnæs • Høyrups Allé 15, st. • 2900 Hellerup • mads@ejrnaes.dk • 4127 7083