Dagene længes, vinteren strenges! Det er for alvor svært at holde sig i ro. Selvom det er dyb vinter, og man ved det, så kan rastløsheden snige sig ind under huden, når de første rigtige for-
årstegn så småt begynder at dukke op. Vintergæk og erantis trodser elemen-
terne, på gode dage kan man høre gær-
desmutten, og selv solsorten lader sig af og til rive med af den gode stemning og slipper et par forsigtige strofer, hvis det er lunt nok. Flere trækfugle begynd-
er at vise sig, hvis man har lidt øje for den slags. Så er der i grunden noget at sige til, at tanken om at finde grejet frem og komme derud også begynder at presse sig på?

Mere end én gang har jeg kastet mig ud i forberedelserne til en tur i februar, hevet grej op af skuffer og ned fra hylder, holdt skarpt øje med femdøgns-
prognoser og bladret i geodædisk insti-
tuts Danmark 1:100 000, for så, fysisk og mentalt, blive sendt tilbage til start
af kraftigt snefald og arktisk kulde. Ærgerligt og så alligevel ikke. Jeg er formentligt ikke alene om at .......

Mads Ejrnæs • Høyrups Allé 15, st. • 2900 Hellerup • mads@ejrnaes.dk • 4127 7083