I en sandet hulning, som kvæget har trådt ved bredden af søen, trykker vi os som små dyr i dårligt vejr. Vinden rus-
ker i læghegnet bag os og er i stød ved at flå hattene af hovederne på os og sende dem på flugt ud over vandet. Lange blytunge novemberbyger slæber over landskabet i jordhøjde, med så stor regelmæssighed, at der måske snarere er tale om heldagsregn med indlagte ophold. Der bliver ikke talt me-
get. Hver især holder vi blikket stift rettet mod vores flåd, der danser fe-
brilsk op og ned i de små krappe søer som fralandvinden rejser. Ventetiden giver rig lejlighed til nøje at overveje, hvorfor vi egentligt sidder her i blæst og kulde med vandet drivende ned ad nak-
ken når vi kunne ligge hjemme på so-
faen, i en varm stue, og se tipsfodbold.

I en krumbøjet tjørn klynger en lille flok Silkehaler sig til de tynde grene. De er kommet hertil den lange vej fra det nordlige Rusland på jagt efter føde. Må-
ske overvejer de også, mens de for-
søger at spise af de røde bær og holde fast samtidig, om   ........

Mads Ejrnæs • Høyrups Allé 15, st. • 2900 Hellerup • mads@ejrnaes.dk • 4127 7083